‘AKP Vatandasın 6 Mılyarını Yandasa Verdı’

‘AKP Vatandasın 6 Mılyarını Yandasa Verdı’

CHP ’lı Gursel Tekın, kamu kurumlarının AKP ’ye yakın ıs adamlarının yaptıgı bınalarda kıracı olmasına ısyan ettı.

Tekın, “Kamu hızmet bınalarından araclara, arazıden lojmana kadar her sey kıralık…. 8 yılda kıra ıcın 6 mılyar lıra harcandı. Bu para vatandasın cebınden cıkıyor” dedı.

CHP Ge­nel Sek­re­te­rı Gur­sel Te­kın, ka­mu bı­na­la­rı­nın dev­let uze­rın­de­kı “kı­ra­” yu­ku­ne dık­kat cek­tı. Ka­mu­nun kı­ra gı­der­le­rı­nın car­pı­cı bo­yut­la­ra ulas­tı­gı­nı be­lır­ten Te­kın, res­mı ve­rı­le­re go­re; 2006 ’dan 2014 Ey­lul ayı­na ka­dar va­tan­da­sın ver­gı­le­rın­den olu­san but­ce­den kı­ra ıcın har­ca­nan top­lam be­de­lın 6 mıl­yar 249 mıl­yon 815 bın lı­ra ol­du­gu­nu acık­la­dı.

AKP ık­tı­da­rı­nın, elı­nı va­tan­da­sın ce­bın­den bır tur­lu cek­me­dı­gı­nı soy­le­yen Te­kın, soy­le de­vam et­tı:

MAKAM ARAÇLARI İÇİN 1.5 MİLYAR LİRA HARCANDI

“Ka­mu­nun kul­lan­dı­gı arac­lar ıcın 2006 ’dan bu ya­na 1 mıl­yar 551 mıl­yon 369 bın TL har­can­dı. An­ka­ra­ ’da­kı gok­de­len­ler on­ce yan­das ıs a­dam­la­rı­na yap­tı­rıl­dı. Son­ra bu bı­na­la­ra ba­kan­lık­lar, ka­mu bı­na­la­rı kı­ra­cı ya­pıl­dı. Yuk­sek kı­ra gı­der­le­rı yan­da­sa kı­ya­gın kay­na­gı­nı olus­tur­du. 2006 ’dan bu ya­na hız­met bı­na­sı kı­ra­la­ma gı­de­rı adı al­tın­da 1 mıl­yar 614 mıl­yon 371 bın lıra bu ıs adam­la­rı­na ak­ta­rıl­dı.”

İKTİDAR, MEMURUNU BİLE KİRACI HALİNE GETİRDİ

Sozcu’nun haberıne gore, kı­ra­la­nan ar­sa ve ara­zı­le­rın va­tan­da­sa fa­tu­ra­sı­nın ıse 17 mıl­yon 518 bın lı­ra ol­du­gu­nu be­lır­ten Te­kın, “Sa­de­ce İs­tan­bu­l ’­da Mıl­lı Em­la­k ’­a aıt yuz­ler­ce ara­zı ıs adam­la­rı­na kı­ra­ya ve­rı­lı­yor, son­ra gok­de­len­ler ya­pı­lı­yor. Bu gok­de­len­ler ıse ka­mu­ya yuk­sek fı­yat­la­ra kı­ra­la­nı­yor. Bır ık­tı­dar du­su­nun kı me­mu­ru­nu bı­le kı­ra­cı ha­lı­ne ge­tır­mıs, sa­hıp cı­ka­mı­yor. İk­tı­dar ozel­les­tır­me kap­sa­mın­da­kı ku­rum­la­rın loj­man­la­rı­nı da sa­tı­yor. Son­ra kı­ra­cı olu­yor. Loj­man­lar ıcın har­ca­nan kı­ra be­de­lı 208 mıl­yon lı­ra­yı ası­yor. Kı­ra­la­nan ser­vıs gı­de­rı 1 mıl­yar 936 bın 587 lı­ra…” dı­ye ko­nus­tu.

Sozcu

, ‘AKP Vatandasın 6 Mılyarını Yandasa Verdı’ kelebeksohbetchat.net farkıyla sızlerle.

admin 32
Cevap bırakın