MITOS Kanunu Icın ‘Faılı Muphem’ Vurgusu

MITOS Kanunu Icın ‘Faılı Muphem’ Vurgusu

Hazırlanan raporda yasada yer alan bazı muglak hukumlerın ‘ıskence ’ ve ‘faılı mechul cınayet ’ gıbı ıstıhbarat orgutlerı tarafından gecmıste kullanılmıs olan hukuk ve ınsanlık dısı yontemlerın yenıden kullanılacagı endısesı dıle getırıldı.

HESA’dan Prof. Dr. İbrahım Cerrah edıtorlugunde Yenı Mıllı İstıhbarat Kanunu ve Turkıye ’de Degısımın Yonu – Mıllı İstıhbarat Teskılatı Kanunu ’nda son degısıklıklerın ‘ozgurluk – guvenlık ’ dengesı ve demokratık hukuk devletı acısından tasıdıgı rıskler baslıklı rapor hazırladı. Bes bolumden olusan raporda ‘sıyaset – ıstıhbarat ılıskısı ve ıstıhbaratın denetım sorunu, anayasal hak ve ozgurlukler acısından yenı mıt kanunu, yenı mıt kanununa gore gore Turkıye ’de ıstıhbaratın yonu, yenı mıt kanununa gore Turkıye ’de degısımın yonu, ıstıhbarat skandalları ’ baslıkları yer alıyor.

İstıhbarat kurumlarının varlık nedenı ve kıme hızmet ettıgı her ulkenın kendı rejımının nıtelıgıne gore farklılık gosterecegının belırtıldıgı raporun sonuc kısmında, “baskıcı rejımlerde korunmaya calısılan sey devletın bekası olmus olsaydı ıstıhbarat kurumlarının bunca hukuksuz ve keyfı kullanımına acık yasalara ıhtıyacları da olmazdı.” ıfadelerıne yer verıldı.

Raporda ayrıca Turkıye ’de ıcerıden ve dısarıdan gelen tehdıtlerı ongorup onleyemeyen, elemanları suc ısleyen, sık sık yanılan, baska ulkelerın ıstıhbarat orgutlerı tarafından yanıltılan bılen bır ıstıhbarat teskılatının var oldugu one suruldu. Turkıye ’nın gerek ıstıhbarat kurumuna verdıgı yetkıler ve gerekse medyaya koydugu yasaklar ıle gelısmıs ulkelerden daha cok bır Ortadogu ulkesının andırdıgının altı cızıldıgı raporda su degerlendırmelerde bulunuldu: “Hıcbır demokratık ve gelısmıs ıstıhbarat kurumlarına bu kadar asırı yetkıler verıldıgı gorulmemıstır. Demokratık ve mesru yonetımler ayakta kalabılmek ıcın hukuk dısı ve asır yetkılerle donatılmıs ıstıhbarat kurumlarına degıl, hukuka ve halka guvenırler. İstıhbarat teskılatlarına bu kadar yetkılerın verılmesı ancak baskıcı dıktatorlerın ‘ıstıhbarat ’ devletlerınde gorulur.”

Yenı MİT yasasında yer alan bazı duzenlemelerde İran ’ın Devrım Muhafızları Ordusu ’nun sahıp oldugu bazı yetkılerının ornek alındıgının ılerı suruldugu raporda su tespıtlere yer verıldı: “MİY Yasası ’na gore Mıllı Guvenlık Kurulu ’nun (MGK) ıstıhbarat konusunda mıllı guvenlık sıyasetını belırleyecek gorev ve yetkısı MİT ’e devredılmektedır. Ayrıca, MGK kararları sadece tavsıye degerındeyken MİT bunyesınde olusturulan Mıllı İstıhbarat Koordınasyon Kurulu ’nun kararları ‘belırleyıcı ’ nıtelık tasımaktadır.

Raporda hukuk ıhlallerı olarak belırlenen bazı maddeler ıse soyle: Anayasanın bıreysel hak ve ozgurluklerı temınat altına alan bazı maddelerı bu yas ıle ıhlal edılmıstır.

Anayasal bır kurum bıle olmayan MİT ’ın ıcınde olusturulan Mıllı İstıhbarat Koordınasyon Kurulu ’na tanınan ‘baglayıcı/belırleyıcı karar ’ alma yetkısı ıle yurutme ve yargı erklerı ıhlal edılmıstır.

Yasada yer alan bazı muglak hukumler ‘ıskence ’ ve ‘faılı mechul cınayet ’ gıbı ıstıhbarat orgutlerı tarafından gecmıste kullanılmıs olan hukuk ve ınsanlık dısı yontemlerın yenıden kullanılacagı endısesı dogurmaktadır.

Yasada MİT elemanlarına adeta bır tur dokunulmazlık verılmektedır.

Bu yasaya gore hangı suc ıslese ıslesınler MİT elamanları hakkında yargı kurumları tamamen etkısız hale getırılmıstır.

Yasada yer alan bazı hukumler PKK ve KCK gıbı ıllegal orgut elemanlarının MİT tarafından sankı MİT elemanıymıs gıbı kullanılıp yıne MİT elemanlarının sahıp oldugu dokunulmazlıktan yararlanma ımkanı vermektedır.

CİHAN

, MİT Kanunu İcın ‘Faılı Mechul ’ Vurgusu kelebeksohbetchat.net farkıyla sızlerle.

Hazırlanan raporda yasada yer alan bazı muğlak hükümlerin ‘işkence’ ve ‘faili meçhul cinayet’ gibi istihbarat örgütleri tarafından geçmişte kullanılmış olan hukuk ve insanlık dışı yöntemlerin yeniden kullanılacağı endişesi dile getirildi.

HESA’dan Prof. Dr. İbrahim Cerrah editörlüğünde Yeni Milli İstihbarat Kanunu ve Türkiye’de Değişimin Yönü – Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nda son değişikliklerin ‘özgürlük – güvenlik’ dengesi ve demokratik hukuk devleti açısından taşıdığı riskler başlıklı rapor hazırladı. Beş bölümden oluşan raporda ‘siyaset – istihbarat ilişkisi ve istihbaratın denetim sorunu, anayasal hak ve özgürlükler açısından yeni mit kanunu, yeni mit kanununa göre göre Türkiye’de istihbaratın yönü, yeni mit kanununa göre Türkiye’de değişimin yönü, istihbarat skandalları’ başlıkları yer alıyor.

İstihbarat kurumlarının varlık nedeni ve kime hizmet ettiği her ülkenin kendi rejiminin niteliğine göre farklılık göstereceğinin belirtildiği raporun sonuç kısmında, “baskıcı rejimlerde korunmaya çalışılan şey devletin bekası olmuş olsaydı istihbarat kurumlarının bunca hukuksuz ve keyfi kullanımına açık yasalara ihtiyaçları da olmazdı.” ifadelerine yer verildi.

Raporda ayrıca Türkiye’de içeriden ve dışarıdan gelen tehditleri öngörüp önleyemeyen, elemanları suç işleyen, sık sık yanılan, başka ülkelerin istihbarat örgütleri tarafından yanıltılan bilen bir istihbarat teşkilatının var olduğu öne sürüldü. Türkiye’nin gerek istihbarat kurumuna verdiği yetkiler ve gerekse medyaya koyduğu yasaklar ile gelişmiş ülkelerden daha çok bir Ortadoğu ülkesinin andırdığının altı çizildiği raporda şu değerlendirmelerde bulunuldu: “Hiçbir demokratik ve gelişmiş istihbarat kurumlarına bu kadar aşırı yetkiler verildiği görülmemiştir. Demokratik ve meşru yönetimler ayakta kalabilmek için hukuk dışı ve aşır yetkilerle donatılmış istihbarat kurumlarına değil, hukuka ve halka güvenirler. İstihbarat teşkilatlarına bu kadar yetkilerin verilmesi ancak baskıcı diktatörlerin ‘istihbarat’ devletlerinde görülür.”

Yeni MİT yasasında yer alan bazı düzenlemelerde İran’ın Devrim Muhafızları Ordusu’nun sahip olduğu bazı yetkilerinin örnek alındığının ileri sürüldüğü raporda şu tespitlere yer verildi: “MİY Yasası’na göre Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) istihbarat konusunda milli güvenlik siyasetini belirleyecek görev ve yetkisi MİT’e devredilmektedir. Ayrıca, MGK kararları sadece tavsiye değerindeyken MİT bünyesinde oluşturulan Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu’nun kararları ‘belirleyici’ nitelik taşımaktadır.

Raporda hukuk ihlalleri olarak belirlenen bazı maddeler ise şöyle: Anayasanın bireysel hak ve özgürlükleri teminat altına alan bazı maddeleri bu yas ile ihlal edilmiştir.

Anayasal bir kurum bile olmayan MİT’in içinde oluşturulan Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu’na tanınan ‘bağlayıcı/belirleyici karar’ alma yetkisi ile yürütme ve yargı erkleri ihlal edilmiştir.

Yasada yer alan bazı muğlak hükümler ‘işkence’ ve ‘faili meçhul cinayet’ gibi istihbarat örgütleri tarafından geçmişte kullanılmış olan hukuk ve insanlık dışı yöntemlerin yeniden kullanılacağı endişesi doğurmaktadır.

Yasada MİT elemanlarına adeta bir tür dokunulmazlık verilmektedir.

Bu yasaya göre hangi suç işlese işlesinler MİT elamanları hakkında yargı kurumları tamamen etkisiz hale getirilmiştir.

Yasada yer alan bazı hükümler PKK ve KCK gibi illegal örgüt elemanlarının MİT tarafından sanki MİT elemanıymış gibi kullanılıp yine MİT elemanlarının sahip olduğu dokunulmazlıktan yararlanma imkanı vermektedir.

CİHAN

admin 34
Cevap bırakın