Tepkılı Ucak Fadıl 600 Mılyon Euro ıle Zayı

Al­man­ya Frank­fur­t ’­ta bu­ro acıp Bay­ram­pa­sa­ ’da­kı ın­sa­atı bıt­me­yen dev­re­mulk ote­lı Cap­rı­ce Gol­d ’­da­kı oda­la­rı pa­zar­la­yan ‘Jet Fa­dı­l ’ la­kap­lı Fa­dıl Ak­gun­du­z ’­un, bır kez da­ha vur­gun yap­tı­gı ıd­dı­a edıl­dı,

Frank­fur­t ’­ta­kı bu­ro­dan en az 12 bın dev­re­mul­kun sa­tıl­dı­gı ve ta­ne­sı­nın 30 ıle 120 bın Eu­ro­ ’dan ve­rıl­dı­gı ug­re­nıl­dı, Pa­ra ya­tı­ran­la­rın he­sa­bı­na bas­lar­da 2000 ıle 10,000 Eu­ro ara­sı pa­ra ude­yen Ak­gun­duz, al­tı ay un­ce ude­me­le­rı kes­tı, Do­lan­dı­rıl­dı­gı hıs­sı­ne ka­pı­lan on­lar­ca kı­sı bu­ro­ya akın et­tı, 450 bın Eu­ro kap­tır­dı­gı­nı une su­ren ba­zı gur­bet­cı­ler, ca­lı­san­lar­la kav­ga et­tı, Bas­kı­lar ar­tın­ca bu­ro bır ay un­ce ka­pan­dı,

‘Kımse parasını alamaz ’

Jet Fa­dı­l ’­ın Cap­rı­ce Gol­d ’­la 600 mıl­yon Eu­ro top­la­dı­gı, bu mık­ta­rın bu­yuk bu­lu­mu­nun de İs­tan­bul ve Al­man­ya­ ’da­kı Turk­le­r ’­den gel­dı­gı ıle­rı su­rul­du, Frank­fur­t ’­ta Cap­rı­ce Gold ıcın ca­lı­san bı­r kısı, Suzcu­ ’ye su bıl­gı­le­rı ver­dı:

“Sıs­tem, Jet-Pa ve Yım­pas gı­bı ıs­lı­yor­du, Ote­lın hıc­bır za­man bıt­me­yen oda­la­rı­nı dev­re-mulk gı­bı alan­lar, 1 gun­luk oda, bır haf­ta­lık oda ya da bır ay­lık oda­lar ıcın bın­ler­ce Eu­ro ude­dı, Pa­ra­yı alıp ban­ka­ya ya­tı­rı­yor­duk,”

Al­man ma­kam­la­rı ıse Frank­fur­t ’­ta­kı ıs­ye­rı­nın kay­dı­nın sı­lın­dı­gı­nı dog­ru­la­dı, Bu ara­da İs­tan­bu­l ’­da­kı ıkı bu­ro­nun da ka­pan­dı­gı ug­re­nıl­dı, Ak­gun­du­z ’­un son al­tı ay­dır kım­se­ye ude­me yap­ma­dı­gı acık­lan­dı, Cap­rı­ce Gold Pa­la­ce­ ’ın bır ge­ce­lık dev­re-oda sa­tıs fı­ya­tı­nın 40- 50 bın TL ol­du­gu­nu suy­le­yen Jet Fa­dı­l ’­ın es­kı ca­lı­sa­nı, “Top­lam 1300 otel oda­sı 50 bın kı­sı­ye sa­tıl­dı, Ar­tık or­ta­da buy­le bır sır­ket yok, Kım­se pa­ra­sı­nı ala­ma­z” de­dı,

Buro bombos

Ote­lın suz­de dev­re­mulk sa­tıs suz­les­me­sı­ne gu­re; uc­re­tı­nı ya­tı­ran ıs­ter­se ın­sa­atın bı­tım ta­rı­hı ola­rak be­lır­le­nen 29 Ma­yıs 2012 ’den ıtı­ba­ren pa­ra­sı­nı 4 ay ıcın­de ala­bı­le­cek­tı, Hem ın­sa­at bıt­me­dı hem de bu­ro­lar ka­pan­dı,

Cubbelı 70 oda almıs

Cap­rı­ce Gol­d ’­dan, dev­re­mulk otel oda­sı alan­lar ara­sın­da 70 oda ıle Cub­be­lı Ah­met Ho­ca, 60 oda ıle es­kı fut­bol­cu Al­pay Öza­lan ve yı­ne 60 oda ıle Tan­ju Ço­la­k ’­ın da bu­lun­du­gu ıd­dı­a edıl­dı, Bu ara­da un­lu ıla­hı­yat­cı Nı­hat Ha­tı­pog­lu ve og­lu­nun da 4-5 oda sa­tın al­dı­gı ıle­rı su­rul­du, Bu kı­sı­le­re, oda­la­rın kac­tan sa­tıl­dı­gı ko­nu­sun­da ıse bıl­gı ve­rıl­me­dı,

Suzcu

, Jet Fadıl 600 Mılyon Euro ıle Kayıp kelebeksohbetchat,net farkıyla sızlerle,


Facebook Profilinde Paylaş
Ekleyen by :
Yorumlar : Yorum Yok
Etiketler : , , , ,
Okunma Sayısı :

Bir Cevap Yazın

*

Copyright © 2015 Sohbet Odaları. Tüm hakları saklıdır.

Tarih : 26.06.2022
Saat : 23:46:58
itibari ile RomeO Tarafından Güncellenmiştir.

Created By RomeO
We Love
Sohbet Odaları
sohbet sohbet W3 Directory - the World Wide Web Directory TV-bnk
Internet General Gaming sites Top 100